Zapytania ofertowe

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego z dnia 05.09.2022r. dotyczącego usługi polegającej na wykonaniu w trybie art. 69 ustawy Prawo budowlane robót  zabezpieczających na nieużytkowanym budynku przy ul. Pocztowej 9 w Wałbrzychu, dz. nr 183, obręb nr 20 Stary Zdrój.
Wpłynęła jedna oferta.

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wybrana została oferta złożona przez:

"SIRBUD-MINARI" S.A. 58-307 Wałbrzych, ul. Orkana 91A, NIP: 886-008-09-07  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
                                                                        dla Miasta Wałbrzycha

                                                                                Mariola Kraus


Opublikował: Brygida Witkowska-SzydÅ‚o
Publikacja dnia: 16.09.2022, 08:55
Dokument oglądany razy: 1 697
Podpisał: Piotr Masny
Dokument z dnia: 23.05.2022