Wzory dokumentów


UWAGA:


Formularze dot. zamierzeń budowlanych realizowanych w oparciu o projekt budowlany, sporządzony na podstawie przepisów dotychczasowych - przed nowelizacją Prawa budowlanego  z dnia 19 września 2020 r. (4 egzemplarze projektu budowlanego, zatwierdzane przez organ administracji architektoniczno - budowlanej )

PINB01 - Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych

PINB02 - Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego przed rozpoczęciem robót

PINB03 - Oświadczenie kierownika budowy przed rozpoczęciem robót

PINB06 - Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych

PINB08 - Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie

PINB08C - Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie  przed wykonaniem wszystkich robót

PINB08A - Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie części inwestycji

PINB08B - Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie części inwestycji przed wykonaniem wszystkich robót

PINB10 - Oświadczenie kierownika budowy po zakończeniu robót

PINB11 - Oświadczenie inwestora do zawiadomienia o zakończeniu budowy

PINB12 - Oświadczenie inwestora do wniosku pozwolenia na użytkowanie

PINB16 - informacja uprawnionego geodety do zawiadomienia o zakończeniu


Formularze dla. zamierzeń budowlanych realizowanych w oparciu o projekt budowlany, sporządzony na podstawie przepisów obowiązujących - po nowelizacją Prawa budowlanego  z dnia 19 września 2020 r. (3 egzemplarze projektu architektoniczno - budowlanego i  zagospodarowania terenu,  zatwierdzone przez  organ administracji architektoniczno - budowlanej  )

PB-12 zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

PB-16 zawiadomienie o zakończeniu budowy

PB-16a zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

PB-17 wniosek o pozwolenia na użytkowanie

PB-17a wniosek o pozwolenie na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych

Oświadczenie projektanta/projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego

PINB16 - informacja uprawnionego geodety do zawiadomienia o zakończeniu

Oświadczenie projektanta - BRAK WYMAGALNOŚCI PAB i PT art. 34 ust. 3bOświadczenie projektanta - BRAK WYMAGALNOŚCI PAB i PT art. 34 ust. 3bInne druki

PB-15 wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego

PB-5 oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane

PINB14 - Wniosek o udostępnienie akt

PINB15 - Informacja o danych zamieszczonych w ogłoszeniu - tabela

PINB16 - informacja uprawnionego geodety do zawiadomienia o zakończeniu

Ewidencja budynkówOpublikował: Ewa SkarżyÅ„ska
Publikacja dnia: 29.05.2024, 13:47
Dokument oglądany razy: 207
Podpisał: Piotr Masny
Dokument z dnia: 30.05.2022