Wzory dokumentów


UWAGA:

Formularze dot. zamierzeń budowlanych dla których wydano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę albo dokonano skutecznego zgłoszenia przed 19.09.2020 r.

PINB01 - Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych

PINB02 - Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego przed rozpoczęciem robót

PINB03 - Oświadczenie kierownika budowy przed rozpoczęciem robót

PINB06 - Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych

PINB08 - Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie

PINB08C - Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie  przed wykonaniem wszystkich robót

PINB08A - Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie części inwestycji

PINB08B - Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie części inwestycji przed wykonaniem wszystkich robót

PINB10 - Oświadczenie kierownika budowy po zakończeniu robót

PINB11 - Oświadczenie inwestora do zawiadomienia o zakończeniu budowy

PINB12 - Oświadczenie inwestora do wniosku pozwolenia na użytkowanie

PINB16 - informacja uprawnionego geodety do zawiadomienia o zakończeniu

UWAGA:

Formularze dot. zamierzeń budowlanych dla których wydano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę albo dokonano skutecznego zgłoszenia po 19.09.2020 r. (projekt budowlany, sporządzony w oparciu o przepisy prawa budowlanego po nowelizacji)

PB-12 zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

PB-16 zawiadomienie o zakończeniu budowy

PB-16a zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

PB-17 wniosek o pozwolenia na użytkowanie

PB-17a wniosek o pozwolenie na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych

Oświadczenie projektanta/projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego

PINB16 - informacja uprawnionego geodety do zawiadomienia o zakończeniu

Oświadczenie projektanta - BRAK WYMAGALNOŚCI PAB i PT art. 34 ust. 3bOświadczenie projektanta - BRAK WYMAGALNOŚCI PAB i PT art. 34 ust. 3b

Inne druki

PB-15 wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego

PB-5 oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane

PINB14 - Wniosek o udostępnienie akt

PINB15 - Informacja o danych zamieszczonych w ogłoszeniu - tabela

PINB16 - informacja uprawnionego geodety do zawiadomienia o zakończeniu

Ewidencja budynkówOpublikował: Piotr Masny
Publikacja dnia: 15.02.2024, 22:11
Dokument oglądany razy: 278
Podpisał: Piotr Masny
Dokument z dnia: 30.05.2022