Prawne podstawy działania - akty prawne


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego działa zgodnie z ogólnymi zasadami funkcjonowania urzędów administracji publicznej, w tym w zakresie orzecznictwa administracyjnego w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 z późn zm.).

Inspektorat działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.2019.1186 z późn zm.).


Załączniki:Opublikował: Piotr Masny
Publikacja dnia: 15.02.2024, 22:17
Dokument oglądany razy: 263
Podpisał: Piotr Masny
Dokument z dnia: 23.05.2022