bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

15.12.2016

 Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku
z zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

     Przypominam, że w razie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych,        które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie    dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie     z art. 61 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane.
      W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy niedopuszczanie
do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i w razie konieczności zapewnienie odśnieżania dachu i elementów elewacji budynku. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych bezpośrednio         przy budynku.
       Niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać zagrożenie zarówno dla osób wykonujących te prace, jak i dla samego budynku, dlatego też prace takie muszą być prowadzone z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa               i przepisów BHP.
      Jednocześnie informuję, że kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli bezpiecznego użytkowania podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy – Prawo budowlane.                           A kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega karze grzywny nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku ( art. 91a ustawy – Prawo budowlane ).
       W celu uniknięcia zagrożeń występujących w okresie zimowym wszyscy zobowiązani
( właściciele i zarządcy ) winni bezzwłocznie wykonywać obowiązki wynikające z przepisów jak wyżej.

                                                             Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
                                                                                 dla Miasta Wałbrzycha
                                                                             Wałbrzych, grudzień 2016 r.

Opublikował: Mariola Kraus
Publikacja dnia: 15.12.2016

Dokument oglądany razy: 409
« inne aktualności