bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

08.12.2017

  Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych
w związku z zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Przypominam, że w razie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane.
W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy niedopuszczanie
do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i w razie konieczności zapewnienie odśnieżania dachu i elementów elewacji budynku. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych bezpośrednio przy budynku.
Niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać zagrożenie zarówno dla osób wykonujących te prace, jak i dla samego budynku, dlatego też prace takie muszą być prowadzone z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.
Jednocześnie informuję, że kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli bezpiecznego użytkowania podlega karze grzywny ( art. 93 pkt 8 ustawy – Prawo budowlane ). A kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega karze grzywny nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku ( art. 91a ustawy – Prawo budowlane ).
W celu uniknięcia zagrożeń występujących w okresie zimowym wszyscy zobowiązani
( właściciele i zarządcy ) winni bezzwłocznie wykonywać obowiązki wynikające z przepisów jak wyżej.
                                                             Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
                                                                              dla Miasta Wałbrzycha
Wałbrzych, grudzień 2017 r.

Opublikował: Mariola Kraus
Publikacja dnia: 08.12.2017

Dokument oglądany razy: 184
« inne aktualności