bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Praca urzędu w czasie stanu epidemii

 Składanie podań w siedzibie Inspektoratu.

Składanie podań możliwe jest w siedzibie Inspektoratu codziennie w dniach pracy Inspektoratu w godzinach od 10.00 do 12.00.

Godziny przyjęć Interesantów w sprawach prowadzonych postępowań administracyjnych zawieszone zostają na czas trwania epidemii.

Godziny przyjęć w sprawach skarg i wniosków przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha zawieszone zostają na czas trwania epidemii.

Czas pracy - wtorki
Informujemy, że we wtorki Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha pracuje w godzinach od 7.30 do 15.30 (do odwołania).


§ 1 Regulaminu

I. Składanie podań
1. Rekomenduje się składanie podań za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP – adres: PINBWALBRZYCHMIASTO/Skrytka/Domyślna bądź za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres siedziby Inspektoratu: ul. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych.
2. Składanie podań możliwe jest również w siedzibie Inspektoratu codziennie w dniach pracy Inspektoratu w godzinach od 10.00 do 12.00.
3. Interesanci obowiązani są do zakrywania ust i nosa, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak również do dezynfekcji rąk przy użyciu płynu dezynfekcyjnego udostępnionego przez Inspektorat w holu, ewentualnie do stosowania rękawiczek jednorazowego użytku. Inspektorat nie zapewnia Interesantom maseczek do zakrycia ust i nosa, jak również jednorazowych rękawiczek.
4. Interesanci obowiązani są do utrzymywania bezpiecznej, dwumetrowej odległości od innych osób.
5. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osoby realizującej zadania w zakresie obsługi interesantów.
6. Interesantom składającym podanie w siedzibie Inspektoratu nie mogą towarzyszyć inne osoby.
7. Rekomenduje się Interesantom posiadanie własnego długopisu.
8. Interesanci, u których występują objawy chorobowe, w tym w szczególności: kaszel, gorączka, katar, ból mięśni, duszności - nie powinni stawiać się w siedzibie Inspektoratu celem osobistego złożenia podania.
9. W siedzibie Inspektoratu celem osobistego złożenia podania nie powinni się stawiać Interesanci, którzy w ostatnim czasie mieli kontakt z osobą zarażoną wirusem SARS-CoV-2.Opublikował: Ewa Skarżyńska
Publikacja dnia: 25.11.2020
Podpisał: Ewa Skarżyńska
Dokument z dnia: 25.11.2020
Dokument oglądany razy: 297