bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wzory dokumentów

 

Druki zamieszczone poniżej mają charakter pomocniczy oraz informacyjny. Proponowane formularze nie są obowiązkowe, jednak zawierają podstawowe dane i załączniki służące poprawnemu załatwieniu spraw.


UWAGA:
Formularze dot. zamierzeń budowlanych dla których wydano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę albo dokonano skutecznego zgłoszenia
przed 19.09.2020 r.

PINB01 - Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych - otwórz.....

PINB02 - Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego przed rozpoczęciem robót (zał. do PINB01) - otwórz....

PINB03 - Oświadczenie kierownika budowy przed rozpoczęciem robót (zał. do PINB01) -otworz..

PINB06 - Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych  - otwórz....

PINB07 - Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie  - otwórz......

PINB08C - Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie  przed wykonaniem wszystkich robót - otworz....

PINB08A - Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie części inwestycji  -otwórz...

PINB08B - Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie części inwestycji przed wykonaniem wszystkich robót - otworz....

PINB10 - Oświadczenie kierownika budowy po zakończeniu robót (zał. do PINB06, PINB08) - otwórz..

PINB11 - Oświadczenie inwestora do zawiadomienia o zakończeniu budowy (zał. do PINB06) - otwórz..

PINB12 - Oświadczenie inwestora do wniosku pozwolenia na użytkowanie - tabela (zał. do PINB08) - otwórz..

UWAGA:
Formularze dot. zamierzeń budowlanych dla których wydano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę albo dokonano skutecznego zgłoszenia po 19.09.2020 r. (projekt budowlany, sporządzony w oparciu o przepisy prawa budowlanego po nowelizacji)

PINB01 - Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych otwórz.doc

PINB02 - Oświadczenie projektanta/projektanta sprawdzającego (zał. do PINB01) otwórz.doc

PINB03 - Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych otwórz.doc

Kolejne druki będą dodawane na bieżąco 

Inne druki

PINB14 - Wniosek o udostępnienie akt - otwórz.doc

PINB15 - Informacja o danych zamieszczonych w ogłoszeniu - tabela - otwórz.doc

PINB16 - informacja uprawnionego geodety do zawiadomienia o zakończeniu otwórz

Ewidencja budynków - otwórz.doc...Opublikował: Ewa Skarżyńska
Publikacja dnia: 27.10.2020
Podpisał: Ewa Skarżyńska
Dokument z dnia: 10.08.2018
Dokument oglądany razy: 10 241