bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wzory dokumentów

 

Druki zamieszczone poniżej mają charakter pomocniczy oraz informacyjny. Proponowane formularze nie są obowiązkowe, jednak zawierają podstawowe dane i załączniki służące poprawnemu załatwieniu spraw.


Załączniki:

PINB01 - Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych - otwórz.....

PINB02 - Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego przed rozpoczęciem robót (zał. do PINB01) - otwórz....

PINB03 - Oświadczenie kierownika budowy przed rozpoczęciem robót (zał. do PINB01) -otworz..

PINB04 - Oświadczenie o wykonaniu instalacji (odbiór) -  otwórz...

PINB05 - Uzupełnienie wniosku - otwórz..

PINB06 - Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych  - otwórz....

PINB07 - Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie  - otwórz......

PINB08 - Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie  przed wykonaniem wszystkich robót - otworz....

PINB09 - Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie części inwestycji  -otwórz...

PINB09A - Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie części inwestycji przed wykonaniem wszystkich robót - otworz....

PINB10 - Oświadczenie kierownika budowy po zakończeniu robót (zał. do PINB06) - otwórz..

PINB11 - Oświadczenie inwestora do zawiadomienia o zakończeniu budowy - otwórz..

PINB12 - Oświadczenie inwestora do wniosku pozwolenia na użytkowanie - tabela (zał. do PINB07) - otwórz..

PINB13 - Samowola budowlana - otwórz..

PINB14 - Wniosek o udostępnienie akt - otwórz.doc

PINB15 - Informacja o danych zamieszczonych w ogłoszeniu - tabela - otwórz.doc

PINB16 - informacja uprawnionego geodety do zawiadomienia o zakończeniu otwórz

PINB17 -  informacja o wykonaniu decyzji PINB - otwórz..

PINB18 - Informacja o dacie wykonania obiektu - otwórz....

Ewidencja budynków - otwórz.doc...

Ewidencja budowli - otwórz..

Ewidencja dróg - otwórz..

Ewidencja obiektów budowlanych niewymienionych w par. 1 pkt 1-5 rozporządzenia - otwórz..

Eidencja obiektów mostowych - otwórz..

Ewidencja rurociągów, przewodów, linii i sieci - otwórz..

Protokół z okresowej kontroli stanu technicznej sprawności - otwórz..

Protokół z okresowej kontroli userfiles/otwórz.pdfOpublikował: Ewa Skarżyńska
Publikacja dnia: 02.08.2019
Podpisał: Ewa Skarżyńska
Dokument z dnia: 10.08.2018
Dokument oglądany razy: 9 388