bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej: /PINBWALBRZYCHMIASTO/Skrzynka

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism z formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206, poz. 1216) w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha uruchomiona została elektroniczna skrzynka podawcza umożliwiająca doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych.

Elektroniczna skrzynka podawcza na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP http://epuap.gov.pl/

UWAGA:
W celu złożenia wniosku w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika i profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych:
Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej: http://epuap.gov.pl/

Wymogi dokumentów elektronicznych:

  1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym ePUAP w przypadku dokumentów dostarczanych za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.
  2. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy jest do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej nie może przekraczać 5 MB.
  3. Pisma wnoszone za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej sporządza się w formie danych XML na podstawie wzorów dokumentów elektronicznych umieszczonych w centralnym repozytorium lub lokalnym repozytorium.

Formaty danych, w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism zostały przedstawione w poniższej tabeli [załącznik do Rozporządzeni Rady Ministrów w dnia 14 września 2011 r. (Dz. U. Nr 206, poz. 1216)]:

Format danych Zastosowania formatu Organizacja ustalająca format Norma
.doc sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką Microsoft Corporation
.docx sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką Microsoft Corporation
.gif grafika rastrowa CompuServe
.jpg (.jpeg) grafika rastrowa Joint Photographic Experts Group ISO/IEC 10918
.ods arkusz kalkulacyjny Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS) ISO 26300
.odt sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS) ISO 26300
.pdf sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką Adobe Systems Incorporated ISO/IEC 32000
.png grafika rastrowa ISO/IEC 15948
.rtf sformatowany tekst Microsoft Corporation
.svg grafika wektorowa W3C
.tif (.tiff) grafika rastrowa Adobe Systems Incorporated
.txt niesformatowany tekst ISO/IEC 10646
.xls arkusz kalkulacyjny Microsoft Corporation
.xlsx arkusz kalkulacyjny Microsoft Corporation
.xml sformatowany tekst W3C

  

  1. Dokument w wersji elektronicznej może zostać dostarczony na następujących informatycznych nośnikach danych:

             - płyta CD
             - płyta DVD
             - pamięć USB

Uwaga: dokument elektroniczny doręczany na informatycznym nośniku danych jest przekazywany odbiorcy wraz z tym nośnikiem.

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.Opublikował: Mariola Kraus
Publikacja dnia: 22.01.2014
Podpisał: Piotr Masny
Dokument z dnia: 22.11.2013
Dokument oglądany razy: 2 274