bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha

Aktualności

KOMUNIKAT GINB

18.03.2020

 KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO
w sprawie wykonywania kontroli okresowych obiektów budowlanych z dnia 17.03.2020

ZARZĄDZENIE NR 2 /2020 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha z dnia 16.03.2020r. w sprawie funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie Polski

16.03.2020

 ZARZĄDZENIE NR 2 /2020
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha
z dnia 16.03.2020r.
w sprawie funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha
w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie Polski


Na podstawie § 11 ust.1 pkt.3 Regulaminu Organizacyjnego PINB dla Miasta Wałbrzycha z dnia 18.03.2013r. w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U. z 2020r, poz. 374) oraz w związku z § 8 ust.1 pkt.1, 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego ( Dz.U. z 2020r, poz.433 ), celem podjęcia działań minimalizujących zagrożenie dla zdrowia publicznego, związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, zarządzam jak niżej :

§ 1

Zawiesza się działalność Biura Obsługi Klienta ( biura podawczego). Inspektorat nie będzie świadczył usług w kontakcie bezpośrednim.

§ 2

Wizyty osobiste w siedzibie Inspektoratu obsługiwane będą wyłącznie w kwestiach pilnych, po uprzednim umówieniu telefonicznym lub na wezwanie tut. Organu nadzoru budowlanego.

§ 3

Kontrole w terenie, w reakcji na wnioski i skargi petentów, odbywać się będą w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia.

§4

W prowadzonych sprawach należy kontaktować się za pośrednictwem :

- platformy ePUAP : PINBWALBRZYCHMIASTO/Skrytka/Domyślna
- poczty polskiej na adres : ul. Słowackiego 23a, 58-300 Wałbrzych
- telefonicznie pod nr telefonu : 74 6488550
- pocztą e-mail : pinb@um.walbrzych.pl

§ 5

Wnioski, skargi i podania należy kierować do tut. Organu nadzoru budowlanego za pośrednictwem :

- platformy ePUAP : PINBWALBRZYCHMIASTO/Skrytka/Domyślna
- poczty polskiej na adres : ul. Słowackiego 23a, 58-300 Wałbrzych

§ 6
Powyższe postanowienia obowiązują do odwołania .
§ 7
Wykonanie zarządzenia powierzam wszystkim pracownikom PINB dla Miasta Wałbrzycha.
§ 8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16.03.2020r.


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

dla Miasta Wałbrzycha

KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO w sprawie funkcjonowania Urzędu w okresie rozprzestrzeniania się „koronawirusa".

13.03.2020

 W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 - „koronawirusa", aby skutecznie chronić zdrowie klientów Urzędu i naszych pracowników, zwracam się do Państwa z prośbą o wyrozumiałość i zrozumienie dla przyjętego sposobu postępowania w tym okresie.


Zmiany dotyczą przede wszystkim przyjęć klientów Urzędu tzn.:


• ograniczamy możliwość umawiania się w siedzibie Urzędu,
• wizyta w siedzibie Urzędu możliwa będzie wyłącznie po wcześniejszym jej umówieniu telefonicznym, w przypadkach niecierpiących zwłoki,
• w sytuacjach, w których nie jest to konieczne, prosimy o wyłączny kontakt telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej)
.


Procedury te będą obowiązywały do odwołania, o czym będę informował na bieżąco.

                                                                                                 z upoważnienia
                                                                              Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

                                                                                                   Krzysztof Piątek
                                                                Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

KORONAWIRUS

12.03.2020

 Koronawirus
Najczęściej objawia się gorączką (≥38°C), kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.
Jak ochronić się przez zakażeniem? Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem i unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zawsze zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Zachowaj bezpieczną odległość (1–1,5 m) od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.
Pamiętaj !!!

Jeżeli NIE odczuwasz objawów chorobowych, ALE w ciągu ostatnich 14 dni podróżowałeś do miejsc, gdzie występują potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem lub miałeś kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem:
- Skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
- W miarę możliwości przez 14 dni ogranicz społeczno-zawodowe kontakty z innymi osobami.
- Zachowaj higienę osobistą - jak najczęściej myj ręce wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekuj ręce płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %).
- Dwa razy dziennie mierz temperaturę ciała.

Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, bezzwłocznie powiadom telefonicznie o tym Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Wałbrzychu lub zgłoś się do oddziału zakaźnego.

Całodobowe dane teleadresowe:

· Całodobowa infolinia NFZ: 800 190 590,
· PSSE Wałbrzych –tel.: 74 847 75 66 do godz. 15:00, tel.: 601 800 131 – całodobowo (alarmowy).Opublikował: Piotr Masny
Publikacja dnia: 27.11.2013
Podpisał: Piotr Masny
Dokument z dnia: 21.11.2013
Dokument oglądany razy: 60 889