bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha

Aktualności

DNI WOLNE OD PRACY DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

16.04.2018

  W dniu 4 maja 2018 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha będzie nieczynny.
Natomiast inspektorat czynny będzie w dniu 19 maja 2018r. (sobota) w godzinach od 7.30 do 14.30.
Informuje się, że zgodnie z Zarządzeniem nr 10/2018 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.04.2018 r. w sprawie ustalenia dnia 4 maja 2018r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej dzień:


1) 4 maja 2018r. ustala się dniem wolnym od pracy,
2) 19 maja 2018r. wyznacza się dniem pracy.

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha

22.01.2018

W związku z otrzymaną informacją o wstrząsie sejsmicznym w Kopalni "RUDNA " w Polkowicach, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha prosi o monitorowanie sytuacji.
Jednocześnie informuje, że wstrząs sejsmiczny jest zewnętrznym czynnikiem oddziaływującym na obiekt, a wystąpienie takiej okoliczności skutkuje ustawowym obowiązkiem poddania przez właściciela lub zarządcę kontroli bezpiecznego użytkowania obiektu (art.62 ust.1 pkt 4 w związku z art.61 pkt 2 ustawy Prawo budowlane).


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha

Czas pracy w 2018 roku

28.12.2017

 Zarządzenie nr 8/2017 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha z dnia 28.12.2017 r. w sprawie czasu pracy w  2018 r.

Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

08.12.2017

 Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych
w związku z zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Przypominam, że w razie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane.
W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy niedopuszczanie
do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i w razie konieczności zapewnienie odśnieżania dachu i elementów elewacji budynku. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych bezpośrednio przy budynku.
Niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać zagrożenie zarówno dla osób wykonujących te prace, jak i dla samego budynku, dlatego też prace takie muszą być prowadzone z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.
Jednocześnie informuję, że kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli bezpiecznego użytkowania podlega karze grzywny ( art. 93 pkt 8 ustawy – Prawo budowlane ). A kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega karze grzywny nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku ( art. 91a ustawy – Prawo budowlane ).
W celu uniknięcia zagrożeń występujących w okresie zimowym wszyscy zobowiązani
( właściciele i zarządcy ) winni bezzwłocznie wykonywać obowiązki wynikające z przepisów jak wyżej.

                                                          Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
                                                                           dla Miasta Wałbrzycha
Wałbrzych, grudzień 2017 r.



Opublikował: Piotr Masny
Publikacja dnia: 27.11.2013
Podpisał: Piotr Masny
Dokument z dnia: 21.11.2013
Dokument oglądany razy: 46 741