bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 28.05.2020 z powodu:
Nieaktualne.

ZARZĄDZENIE NR 2 /2020 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha z dnia 16.03.2020r. w sprawie funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie Polski

16.03.2020

 ZARZĄDZENIE NR 2 /2020
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha
z dnia 16.03.2020r.
w sprawie funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha
w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie Polski


Na podstawie § 11 ust.1 pkt.3 Regulaminu Organizacyjnego PINB dla Miasta Wałbrzycha z dnia 18.03.2013r. w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U. z 2020r, poz. 374) oraz w związku z § 8 ust.1 pkt.1, 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego ( Dz.U. z 2020r, poz.433 ), celem podjęcia działań minimalizujących zagrożenie dla zdrowia publicznego, związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, zarządzam jak niżej :

§ 1

Zawiesza się działalność Biura Obsługi Klienta ( biura podawczego). Inspektorat nie będzie świadczył usług w kontakcie bezpośrednim.

§ 2

Wizyty osobiste w siedzibie Inspektoratu obsługiwane będą wyłącznie w kwestiach pilnych, po uprzednim umówieniu telefonicznym lub na wezwanie tut. Organu nadzoru budowlanego.

§ 3

Kontrole w terenie, w reakcji na wnioski i skargi petentów, odbywać się będą w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia.

§4

W prowadzonych sprawach należy kontaktować się za pośrednictwem :

- platformy ePUAP : PINBWALBRZYCHMIASTO/Skrytka/Domyślna
- poczty polskiej na adres : ul. Słowackiego 23a, 58-300 Wałbrzych
- telefonicznie pod nr telefonu : 74 6488550
- pocztą e-mail : pinb@um.walbrzych.pl

§ 5

Wnioski, skargi i podania należy kierować do tut. Organu nadzoru budowlanego za pośrednictwem :

- platformy ePUAP : PINBWALBRZYCHMIASTO/Skrytka/Domyślna
- poczty polskiej na adres : ul. Słowackiego 23a, 58-300 Wałbrzych

§ 6
Powyższe postanowienia obowiązują do odwołania .
§ 7
Wykonanie zarządzenia powierzam wszystkim pracownikom PINB dla Miasta Wałbrzycha.
§ 8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16.03.2020r.


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

dla Miasta Wałbrzycha

Opublikował: Brygida Witkowska-Szydło
Publikacja dnia: 16.03.2020

Dokument oglądany razy: 164
« inne aktualności