bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha

Aktualności

Komunikat do właścicieli i zarządców placów zabaw

12.07.2017

 Komunikat do właścicieli i zarządców placów zabaw

DNI WOLNE OD PRACY DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

13.06.2017

W dniu 16 czerwca 2017 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha będzie nieczynny.
Natomiast inspektorat czynny będzie w dniu 24 czerwca 2017r. (sobota) w godzinach od 7.30 do 14.30.

Informuje się, że zgodnie z Zarządzeniem nr 9/2017 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29.03.2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017r. dla pracowników urzędów administracji rządowej dni:


1) 2 maja, 16 czerwca i 14 sierpnia 2017 r. ustala się dniami wolnymi od pracy,
2) 13 maja, 24 czerwca i 9 września wyznacza się dniami pracy.

Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

15.12.2016

Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku
z zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

    Przypominam, że w razie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane.
    W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy niedopuszczanie
do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i w razie konieczności zapewnienie odśnieżania dachu i elementów elewacji budynku. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych bezpośrednio przy budynku.
    Niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać zagrożenie zarówno dla osób wykonujących te prace, jak i dla samego budynku, dlatego też prace takie muszą być prowadzone z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.
    Jednocześnie informuję, że kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli bezpiecznego użytkowania podlega karze grzywny ( art. 93 pkt 8 ustawy – Prawo budowlane ). A kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega karze grzywny nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku ( art. 91a ustawy – Prawo budowlane ).
    W celu uniknięcia zagrożeń występujących w okresie zimowym wszyscy zobowiązani
( właściciele i zarządcy ) winni bezzwłocznie wykonywać obowiązki wynikające z przepisów jak wyżej.

                                         Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
                                                           dla Miasta Wałbrzycha

                                                      Wałbrzych, grudzień 2016 r.


Wałbrzych, grudzień 2016 r.Opublikował: Piotr Masny
Publikacja dnia: 27.11.2013
Podpisał: Piotr Masny
Dokument z dnia: 21.11.2013
Dokument oglądany razy: 38 517